Fulvinezuur Original Liquid

Fulvinezuur Alkaline Liquid

Fulvinezuur Original Liquid met Bosvruchten smaak

Fulvinezuur Alkaline Liquid met Kersen smaak

Life Elixir | Unieke Kwaliteit producten

Het aangeboden product is humuszuur, waarvan fulvinezuur een bestanddeel is. Het product is opgenomen in de EU Novel food catalogue als zijnde vóór 15 mei 1997 in voedingssupplementen gebruikt. Volgens de informatie waarover de bevoegde autoriteiten van de lidstaten beschikken, werd dit product dus vóór 15 mei 1997 alleen gebruikt als voedingssupplement of in voedingssupplementen. Daarom betreft het geen novel food als bedoeld in de zin van artikel 3, onder 2a van de Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie.* Zwangere vrouwen en chronisch zieken dienen hun arts te raadplegen alvorens fulvinezuur in te nemen.
* Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gezonde levensstijl en een gevarieerde en evenwichtige voeding.