Omdat u zeker wil zijn dat u geen fulvinezuur koopt uit een verontreinigde bodem.

Onze producten worden gewonnen in de Verenigde Staten uit een bodemlaag die 28 tot 34 miljoen jaar geleden werd gevormd uit zoetwaterlagen en oceanische sedimentlagen. Er groeiden in die tijd enorme prehistorische planten met wortels die diep in de aarde reikten om een overvloed aan voedingsstoffen op te nemen. De bodem werd een rijke humus van talloze ongestoorde levenscycli die uiteindelijk een geconcentreerde verscheidenheid aan organische zuurmoleculen produceerde.

Het fulvinezuurcomplex bevat een mineraal en organisch zuurprofiel dat anders is dan fulvine dat wordt gewonnen uit bruinkool, leonardiet en gefermenteerd veen. Het is zo complex dat het niet kan worden gesynthetiseerd of herleid met terugdraaitechnieken.

Onze producten zijn ook verkrijgbaar met een alkaline toevoeging.

Alkaline helpt om de zuurwaarden in het lichaam in evenwicht te brengen. Factoren als slechte voeding, stress en milieuverontreiniging kunnen er voor zorgen dat het lichaam zuurder wordt, wat kan leiden tot een reeks gezondheidsproblemen. Onze supplementen met een alkaline toevoeging kunnen helpen deze verzuring tegen te gaan en de natuurlijke zuurtebalans van het lichaam te herstellen.

Ja, wij zijn verzekerd bij Nationale Nederlanden.

Onze grondstoffen worden bij de producent onderworpen aan laboratoriumtests. Wij herhalen deze tests steekproefsgewijs. De grondstoffen worden verzegeld vanuit de Verenigde Staten rechtstreeks naar de Nederlandse verpakker vezonden die voor het afvullen in de speciale flesjes zorgdraagt. Wij verzorgen de verdere distributie.

Ja, wij zijn lid van de Natuur- en gezondheidsProducten Nederland (NPN). Dit is de landelijke branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten. NPN zet zich in voor een breed aanbod van veilige en werkzame supplementen, voorzien van adequate informatie.

Dosering voor volwassenen: ‘s morgens 10 druppels en voor slapen gaan 10 druppels. In te nemen met een glas (chloorvrij) water.

Als u overweegt om een ​​voedingssupplement met fulvinezuur te nemen, raadpleeg dan altijd eerst uw arts om de mogelijke bijwerkingen en interacties met andere medicijnen of aandoeningen te bespreken en om de meest geschikte dosering te bepalen. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat voedingssupplementen geen vervanging zijn voor een gezonde en evenwichtige voeding.

Bij bestellingen boven € 99 (zonder kortingscoupon) binnen de Europese Unie rekenen wij geen verzendkosten.

Nee. Life Elixir Fulvinezuur producten zijn vegan, bevatten geen gluten, zijn vrij van allergenen en zijn niet genetisch gemanipuleerd.

Ja. Het aangeboden product is humuszuur, waarvan fulvinezuur een bestanddeel is. Het product is opgenomen in de EU Novel food catalogue als zijnde vóór 15 mei 1997 in voedingssupplementen gebruikt. Volgens de informatie waarover de bevoegde autoriteiten van de lidstaten beschikken, werd dit product dus vóór 15 mei 1997 alleen gebruikt als voedingssupplement of in voedingssupplementen. Daarom betreft het geen novel food als bedoeld in de zin van artikel 3, onder 2a van de Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie.